Inschrijving Nieuw lid

Lidmaatschap

Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van Judoschool Van Horssen. Judoschool Van Horssen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij de Judo Bond Nederland. Het judoseizoen loopt van september tot juni. Bij inschrijving dient eenmalig € 15,00 inschrijfgeld voldaan te worden.

Contributie per kwartaal

t/m 15 jaar     Automatische incasso    € 52.50

Vanaf 16 Jaar Automatische incasso    € 55

1 x per week extra € 25

2 x per week extra € 30

3 x per week extra € 35

Contributie per kwartaal  Als u niet kiest voor automatisch incasso maar voor een betalingsherinnering betaalt u 3,50 extra per kwartaal meer.

Wij prefereren het beruik van automatische incasso en belonen het beruik hiervan met een korting. De contributie zal automatisch worden overgeboekt naar Judoschool Van Horssen rond de 2e van ieder kwartaal. De contributie kan tussentijds verhoogd worden, u wordt hier ruim van tevoren over geïnformeerd.

Bij niet verschijnen gaat de contributie voor het lidmaatschap door. Bij het niet tijdig betalen van de contributie wordt de vordering in handen gesteld van een incassobureau en is het lid verplicht de totale kosten te betalen

Afmelden

Zonder officiële schriftelijke afmelding wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk één maand voor het nieuwe termijn weer begint. Judoschool Van Horssen is te allen tijde gerechtigd het lidmaatschap stop te zetten. Afmelding voor afloop van het kwartaal ontslaat u niet van de plicht het gehele kwartaalbedrag te betalen ongeacht de wijze van betaling.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de judolessen, wedstrijden en aanverwante activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico en aansprakelijkheid. Judoschool Van Horssen is eveneens niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen.

Er kunnen foto’s gemaakt worden tijdens onze lessen of evenementen, welke op de website geplaatst kunnen worden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, laat het ons even weten.

Feestdagen en vakanties

In de schoolvakanties worden er geen judolessen gegeven. Het vakantierooster is op de website terug te vinden. Ook hangt op de locatie aan de Mierloseweg deze kalender ter informatie.

Lidmaatschap Judo Bond Nederland (JBN)

Gelijktijdig met uw inschrijving bij Judoschool Van Horssen bent u verplicht om lid te worden van de JBN. Zonder dit lidmaatschap kunt u niet aan examens en wedstrijden deelnemen. De kosten voor dit lidmaatschap zijn NIET bij de contributie inbegrepen en worden apart door de JBN geïncasseerd. Het lidmaatschap van de JBN is een persoonlijk lidmaatschap. Klik op onderstaande link om je aan te melden.

Judo Bond Nederland

Beste Ouders/verzorgers

Zoals bekend is Judoschool van Horssen( Jurgen van Horssen) aangesloten bij de Judobond Nederland!

Omdat ik een Erkende Judoschool heb en werk naar perfectie zijn de judoka’s verplicht om lid te worden van de judobond! 

Zouden Jullie je zoon/dochter aan willen melden via onderstaande Link!  Judo Bond Nederland

Daarin staan precies wat de kosten zijn en hoe je ze kan aanmelden maar ook hoe je ze af kunt melden